Showing 1–30 of 381 results

KIỂM SOÁT VÀO RA

Accu 7Ah

640,000
110,000
260,000
4,860,000
1,540,000
2,760,000
52,000
76,000

PHỤ KIỆN POE

Balun tín hiệu 5mp

56,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Báo động trung tâm SM30C

2,400,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Báo động trung tâm SM66A

5,600,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Báo động trung tâm SMG10C

1,960,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Báo động trung tâm SM3B

2,200,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Báo động trung tâm SMK3

1,400,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Beam hồng ngoại SMAB100

1,900,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Beam hồng ngoại SMAB40

1,700,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Beam hồng ngoại SMAE150

3,600,000
2,560,000
600,000

KIỂM SOÁT VÀO RA

Bộ khóa không dây AIWS1

6,520,000

KIỂM SOÁT VÀO RA

Bộ khóa không dây AIWD5

7,760,000

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

Bộ khuếch đại SA01

1,280,000
1,400,000